Artistic Nature of Intrigue in Detective Stories / Kytsak, L. (2014)
Ukrainian

English  Literaturoznavchi obrii. Pratsi molodykh uchenykh   /     Issue (2014, 21)

Kytsak L.
Artistic Nature of Intrigue in Detective Stories


Cite:
Kytsak, L. (2014). Artistic Nature of Intrigue in Detective Stories. Literaturoznavchi obrii. Pratsi molodykh uchenykh, 21, 57-62. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000771080 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209