The Modern Ukrainian Poetry: Critical Dimension / Havryliuk, N. (2014)
Ukrainian

English  Literaturoznavchi obrii. Pratsi molodykh uchenykh   /     Issue (2014, 21)

Havryliuk N.
The Modern Ukrainian Poetry: Critical Dimension


Cite:
Havryliuk, N. (2014). The Modern Ukrainian Poetry: Critical Dimension. Literaturoznavchi obrii. Pratsi molodykh uchenykh, 21, 62-67. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000771081 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209