The Philosophical Modes of the Reflective Lyrics / Babenko, M. (2014)
Ukrainian

English  Literaturoznavchi obrii. Pratsi molodykh uchenykh   /     Issue (2014, 21)

Babenko M.
The Philosophical Modes of the Reflective Lyrics


Cite:
Babenko, M. (2014). The Philosophical Modes of the Reflective Lyrics. Literaturoznavchi obrii. Pratsi molodykh uchenykh, 21, 85-88. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000771086 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209