Baroque Accents of Dmitro Kremin' / Russova, V. (2014)
Ukrainian

English  Literaturoznavchi obrii. Pratsi molodykh uchenykh   /     Issue (2014, 21)

Russova V.
Baroque Accents of Dmitro Kremin'


Cite:
Russova, V. (2014). Baroque Accents of Dmitro Kremin'. Literaturoznavchi obrii. Pratsi molodykh uchenykh, 21, 98-101. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000771089 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209