The Animals in the Western Christian Literary Tradition / Tkachuk, O. (2014)
Ukrainian

English  Literaturoznavchi obrii. Pratsi molodykh uchenykh   /     Issue (2014, 21)

Tkachuk O.
The Animals in the Western Christian Literary Tradition


Cite:
Tkachuk, O. (2014). The Animals in the Western Christian Literary Tradition. Literaturoznavchi obrii. Pratsi molodykh uchenykh, 21, 111-113. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000771092 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209