Kyrylo Trankvilion Stavrovetskyi's Homily on the Annunciation Day / Melykh, B. (2014)
Ukrainian

English  Literaturoznavchi obrii. Pratsi molodykh uchenykh   /     Issue (2014, 21)

Melykh B.
Kyrylo Trankvilion Stavrovetskyi's Homily on the Annunciation Day


Cite:
Melykh, B. (2014). Kyrylo Trankvilion Stavrovetskyi's Homily on the Annunciation Day. Literaturoznavchi obrii. Pratsi molodykh uchenykh, 21, 124-128. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000771096 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209