The History of the Issue of Marko Vovchok's Authorship / Tsymbal, B. (2014)
Ukrainian

English  Literaturoznavchi obrii. Pratsi molodykh uchenykh   /     Issue (2014, 21)

Tsymbal B.
The History of the Issue of Marko Vovchok's Authorship


Cite:
Tsymbal, B. (2014). The History of the Issue of Marko Vovchok's Authorship. Literaturoznavchi obrii. Pratsi molodykh uchenykh, 21, 214-220. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000771112 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209