"The Forests Float in the Sky" by Vasyl Stefanyk: a History of the Text / Yermak, V. (2014)
Ukrainian

English  Literaturoznavchi obrii. Pratsi molodykh uchenykh   /     Issue (2014, 21)

Yermak V.
"The Forests Float in the Sky" by Vasyl Stefanyk: a History of the Text


Cite:
Yermak, V. (2014). "The Forests Float in the Sky" by Vasyl Stefanyk: a History of the Text. Literaturoznavchi obrii. Pratsi molodykh uchenykh, 21, 221-227. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000771113 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209