The History of the First Printed Copies and Editions of Vasyl Stefanyk's Early Poems in Prose / Yermak, V. (2015)
Ukrainian

English  Literaturoznavchi obrii. Pratsi molodykh uchenykh   /     Issue (2015, 22)

Yermak V.
The History of the First Printed Copies and Editions of Vasyl Stefanyk's Early Poems in Prose


Cite:
Yermak, V. (2015). The History of the First Printed Copies and Editions of Vasyl Stefanyk's Early Poems in Prose. Literaturoznavchi obrii. Pratsi molodykh uchenykh, 22, 54-59. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000771182 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209