Ukrainian Identity Reflected in Religious Book of Poems "Caritas" by Uliana Kravchenko / Voloshchuk, H. (2015)
Ukrainian

English  Literaturoznavchi obrii. Pratsi molodykh uchenykh   /     Issue (2015, 22)

Voloshchuk H.
Ukrainian Identity Reflected in Religious Book of Poems "Caritas" by Uliana Kravchenko


Cite:
Voloshchuk, H. (2015). Ukrainian Identity Reflected in Religious Book of Poems "Caritas" by Uliana Kravchenko. Literaturoznavchi obrii. Pratsi molodykh uchenykh, 22, 60-65. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000771183 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209