The Emotional Sphere in Klym Polishchuk's Symbolist Prose / Kostyria, B. (2015)
Ukrainian

English  Literaturoznavchi obrii. Pratsi molodykh uchenykh   /     Issue (2015, 22)

Kostyria B.
The Emotional Sphere in Klym Polishchuk's Symbolist Prose


Cite:
Kostyria, B. (2015). The Emotional Sphere in Klym Polishchuk's Symbolist Prose. Literaturoznavchi obrii. Pratsi molodykh uchenykh, 22, 71-75. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000771185 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209