Time and Space of the Story "Harmony and Pigsty" by Borys Teneta / Dubinina, V. (2015)
Ukrainian

English  Literaturoznavchi obrii. Pratsi molodykh uchenykh   /     Issue (2015, 22)

Dubinina V.
Time and Space of the Story "Harmony and Pigsty" by Borys Teneta


Cite:
Dubinina, V. (2015). Time and Space of the Story "Harmony and Pigsty" by Borys Teneta. Literaturoznavchi obrii. Pratsi molodykh uchenykh, 22, 112-117. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000771192 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209