The Theme of Art in "Holiandiia" by Dmytro Buzko / Sabadosh, H. (2015)
Ukrainian

English  Literaturoznavchi obrii. Pratsi molodykh uchenykh   /     Issue (2015, 22)

Sabadosh H.
The Theme of Art in "Holiandiia" by Dmytro Buzko


Cite:
Sabadosh, H. (2015). The Theme of Art in "Holiandiia" by Dmytro Buzko. Literaturoznavchi obrii. Pratsi molodykh uchenykh, 22, 117-123. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000771193 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209