The Poetics of the Short Story Genre Types Represented in the Creative Work of Fedir Potushnyak / Shcherbei, O. (2015)
Ukrainian

English  Literaturoznavchi obrii. Pratsi molodykh uchenykh   /     Issue (2015, 22)

Shcherbei O.
The Poetics of the Short Story Genre Types Represented in the Creative Work of Fedir Potushnyak


Cite:
Shcherbei, O. (2015). The Poetics of the Short Story Genre Types Represented in the Creative Work of Fedir Potushnyak. Literaturoznavchi obrii. Pratsi molodykh uchenykh, 22, 130-136. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000771195 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209