Vasyl Mysyk's Short Prose: A Theoretical and Critical Perception / Pereiaslov, V. (2015)
Ukrainian

English  Literaturoznavchi obrii. Pratsi molodykh uchenykh   /     Issue (2015, 22)

Pereiaslov V.
Vasyl Mysyk's Short Prose: A Theoretical and Critical Perception


Cite:
Pereiaslov, V. (2015). Vasyl Mysyk's Short Prose: A Theoretical and Critical Perception. Literaturoznavchi obrii. Pratsi molodykh uchenykh, 22, 137-141. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000771196 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209