The Aesthetic Explication of Sacral through Symbolic Images in the Prose Works by Vira Vovk / Hryhorchuk, Yu. (2015)
Ukrainian

English  Literaturoznavchi obrii. Pratsi molodykh uchenykh   /     Issue (2015, 22)

Hryhorchuk Yu.
The Aesthetic Explication of Sacral through Symbolic Images in the Prose Works by Vira Vovk


Cite:
Hryhorchuk, Yu. (2015). The Aesthetic Explication of Sacral through Symbolic Images in the Prose Works by Vira Vovk. Literaturoznavchi obrii. Pratsi molodykh uchenykh, 22, 147-153. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000771198 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209