The Aesthetic Dominants of G. Shton's Drama of the 1990s / Usova, A. (2015)
Ukrainian

English  Literaturoznavchi obrii. Pratsi molodykh uchenykh   /     Issue (2015, 22)

Usova A.
The Aesthetic Dominants of G. Shton's Drama of the 1990s


Cite:
Usova, A. (2015). The Aesthetic Dominants of G. Shton's Drama of the 1990s. Literaturoznavchi obrii. Pratsi molodykh uchenykh, 22, 180-185. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000771204 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209