Two Approaches to the Interpretation of the Author's Mask / Kovinko, M. (2015)
Ukrainian

English  Literaturoznavchi obrii. Pratsi molodykh uchenykh   /     Issue (2015, 23)

Kovinko M.
Two Approaches to the Interpretation of the Author's Mask


Cite:
Kovinko, M. (2015). Two Approaches to the Interpretation of the Author's Mask. Literaturoznavchi obrii. Pratsi molodykh uchenykh, 23, 237-241. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000771266 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209