Art Game of the Visual Art Ground in the Ukrainian Literature / Pochynok, Yu. (2015)
Ukrainian

English  Literaturoznavchi obrii. Pratsi molodykh uchenykh   /     Issue (2015, 23)

Pochynok Yu.
Art Game of the Visual Art Ground in the Ukrainian Literature


Cite:
Pochynok, Yu. (2015). Art Game of the Visual Art Ground in the Ukrainian Literature. Literaturoznavchi obrii. Pratsi molodykh uchenykh, 23, 242-248. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000771267 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209