Results of the Winter Bat Census in Two Bat Sites of the Central Podo lia (Ukraine) / Godlevska, O. V., Ghazali, M. A., Tyshchenko, V. M., Drebet, M. V., Martynjuk, V. Ju. (2011)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209