Effective polycrystalline sensor of ultraviolet radiation / Pavelets, S. Yu., Bobrenko, Yu. N., Semikina, T. V., Krulikovska, K. B., Sheremetova, G. I., Atdaev, V. S., Yaroshenko, M. V. (2017)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209