The First Paleographic-Orthographic Monographic Studio on the Attribution of the Ukrainian Cyrillic Manuscript Book (Rets. na kn: Hnatenko L. Paleohrafichno-orfohrafichna atrybutsiia ukrayinskoi kyrylychnoi rukopysnoi knyhy: ustavni ta pivustavni kodeksy kintsia XIII – pochatku XVII st. : monohrafiia / Liudmyla Hnatenko ; vidp. red. L. A. Dubrovina. – Kyiv, 2016. – 476 s.) / Yesypova, V. (2017)
Ukrainian

English  Bibliotechnyi visnyk   /     Issue (2017, 4)

Yesypova V.
The First Paleographic-Orthographic Monographic Studio on the Attribution of the Ukrainian Cyrillic Manuscript Book (Rets. na kn: Hnatenko L. Paleohrafichno-orfohrafichna atrybutsiia ukrayinskoi kyrylychnoi rukopysnoi knyhy: ustavni ta pivustavni kodeksy kintsia XIII – pochatku XVII st. : monohrafiia / Liudmyla Hnatenko ; vidp. red. L. A. Dubrovina. – Kyiv, 2016. – 476 s.)


Cite:
Yesypova, V. (2017). The First Paleographic-Orthographic Monographic Studio on the Attribution of the Ukrainian Cyrillic Manuscript Book (Rets. na kn: Hnatenko L. Paleohrafichno-orfohrafichna atrybutsiia ukrayinskoi kyrylychnoi rukopysnoi knyhy: ustavni ta pivustavni kodeksy kintsia XIII – pochatku XVII st. : monohrafiia / Liudmyla Hnatenko ; vidp. red. L. A. Dubrovina. – Kyiv, 2016. – 476 s.). Bibliotechnyi visnyk, 4, 57-60. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000782139 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209