A New Record of Chaunocephalus ferox (Digenea, Echinostomatidae) from Ciconia nigra in Ukraine Including Morphological and Molecular Data / Greben, O. B., Kudlai, O., Korol, E. M., Kornyushin, V. V., Vasilkovska, I. B., Kobylinsky, V. V. (2016)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209