Volodymyr Leonidovych Makarov (on his 75th birthday) / Koroliuk, V. S., Lukovskyi, I. O., Nikitin, A. H., Nesterenko, B. B., Perestiuk, M. O., Samoilenko, A. M., Solodkyi, S. H., Trokhymchuk, Yu. Yu. (2016)
Ukrainian

English  Ukrainian Mathematical Journal   /     Issue (2016, 68 (12))

Koroliuk V. S., Lukovskyi I. O., Nikitin A. H., Nesterenko B. B., Perestiuk M. O., Samoilenko A. M., Solodkyi S. H., Trokhymchuk Yu. Yu.
Volodymyr Leonidovych Makarov (on his 75th birthday)


Cite:
Koroliuk, V. S., Lukovskyi, I. O., Nikitin, A. H., Nesterenko, B. B., Perestiuk, M. O., Samoilenko, A. M., Solodkyi, S. H., Trokhymchuk, Yu. Yu. (2016). Volodymyr Leonidovych Makarov (on his 75th birthday). Ukrainian Mathematical Journal, 68 (12), 1715-1717. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000785150 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209