Motornyi Vitalii Pavlovych (on his 75th birthday) / Samoilenko, A. M., Babenko, V. F., Vakarchuk, S. B., Velykin, V. L., Davydov, O. V., Kofanov, V. O., Parfinovych, N. V., Pasko, A. M., Romaniuk, A. S., Ruban, V. I. (2015)
Ukrainian

English  Ukrainian Mathematical Journal   /     Issue (2015, 67 (7))

Samoilenko A. M., Babenko V. F., Vakarchuk S. B., Velykin V. L., Davydov O. V., Kofanov V. O., Parfinovych N. V., Pasko A. M., Romaniuk A. S., Ruban V. I.
Motornyi Vitalii Pavlovych (on his 75th birthday)


Cite:
Samoilenko, A. M., Babenko, V. F., Vakarchuk, S. B., Velykin, V. L., Davydov, O. V., Kofanov, V. O., Parfinovych, N. V., Pasko, A. M., Romaniuk, A. S., Ruban, V. I. (2015). Motornyi Vitalii Pavlovych (on his 75th birthday). Ukrainian Mathematical Journal, 67 (7), 995-999. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000788487 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209