On the Optimal Recovery of Integrals of Set-Valued Functions / Babenko, V. F., Babenko, V. V., Polishchuk, M. V. (2015)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209