Radziwill family in Zhytomyr region / Tymoshenko, V. I. (2017)
Ukrainian

English  Ukraine: Cultural Heritage, National Identity, Statehood    /     Issue (2017, 29)

Tymoshenko V. I.
Radziwill family in Zhytomyr region


Cite:
Tymoshenko, V. I. (2017). Radziwill family in Zhytomyr region. Ukraine: Cultural Heritage, National Identity, Statehood , 29, 325-330. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000792812 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209