Characteristics of Abortive Infection in Lysogenic System of Erwinia horticola / Zlatohurska, M. A., Khlibiichuk, Y. Y., Muchnyk, F. V., Romanyuk, L. V., Tovkach, F. I. (2017)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209