Historical topography of the fortress and Akkerman City in 1770—1793 / Krasnozhon, A. V. (2016)
Ukrainian

English  Chornomorska mynuvshyna    /     Issue (2016, 11)

Krasnozhon A. V.
Historical topography of the fortress and Akkerman City in 1770—1793


Cite:
Krasnozhon, A. V. (2016). Historical topography of the fortress and Akkerman City in 1770—1793. Chornomorska mynuvshyna , 11, 16-24. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000796494 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209