Oleksii Yas. Istoryk i styl. Vyznachni postati ukrainskoho istoriopysannia u svitli kulturnykh epokh (pochatok XIX - 80-ti roky XX st.): Monohrafiia: In 2 pts. / Ed. Valerii Smolii. - Kyiv: NAN Ukrainy. Instytut istorii Ukrainy, 2014 / Buriak, L. I. (2016)
Ukrainian

English  Ukrainian archeographic year book   /     Issue (2016, 19-20)

Buriak L. I.
Oleksii Yas. Istoryk i styl. Vyznachni postati ukrainskoho istoriopysannia u svitli kulturnykh epokh (pochatok XIX - 80-ti roky XX st.): Monohrafiia: In 2 pts. / Ed. Valerii Smolii. - Kyiv: NAN Ukrainy. Instytut istorii Ukrainy, 2014


Cite:
Buriak, L. I. (2016). Oleksii Yas. Istoryk i styl. Vyznachni postati ukrainskoho istoriopysannia u svitli kulturnykh epokh (pochatok XIX - 80-ti roky XX st.): Monohrafiia: In 2 pts. / Ed. Valerii Smolii. - Kyiv: NAN Ukrainy. Instytut istorii Ukrainy, 2014. Ukrainian archeographic year book, 19-20, 546-551. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000798757 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209