Oleksandr Muzychko. Pivdenna vis Sobornosti: natsiietvorchi protsesy v Ukrainskomu Prychornomor'i (kinets XIX – persha polovyna XX st.). – Odesa, 2015. – 352 p. / Hyrych, I. B. (2016)
Ukrainian

English  Ukrainian archeographic year book   /     Issue (2016, 19-20)

Hyrych I. B.
Oleksandr Muzychko. Pivdenna vis Sobornosti: natsiietvorchi protsesy v Ukrainskomu Prychornomor'i (kinets XIX – persha polovyna XX st.). – Odesa, 2015. – 352 p.


Cite:
Hyrych, I. B. (2016). Oleksandr Muzychko. Pivdenna vis Sobornosti: natsiietvorchi protsesy v Ukrainskomu Prychornomor'i (kinets XIX – persha polovyna XX st.). – Odesa, 2015. – 352 p. Ukrainian archeographic year book, 19-20, 564-570. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000798761 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209