Volodymyr Volodymyrovych Kryvosheia (1958–2015) / Lepiavko, S. A., Luniak, Ye. M. (2016)
Ukrainian

English  Ukrainian archeographic year book   /     Issue (2016, 19-20)

Lepiavko S. A., Luniak Ye. M.
Volodymyr Volodymyrovych Kryvosheia (1958–2015)


Cite:
Lepiavko, S. A., Luniak, Ye. M. (2016). Volodymyr Volodymyrovych Kryvosheia (1958–2015). Ukrainian archeographic year book, 19-20, 603-607. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000798768 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209