Sources relating to the History of the Ukrainian Autocephalous Orthodox Church which became the Ukrainian Orthodox Church: New Information – New Assessments |Iryna Prelovs'ka. Dzherela z istorii Ukrains'koi Avtokefal'noi Pravoslavnoi Tserkvy (1921 – 1930) – Ukrains'koi Pravoslavnoi Tserkvy (1930 – 1939). – Kyiv, 2013. – 696 p.| / Lastovskyi, V. V. (2013)
Ukrainian

English  Ukrainian archeographic year book   /     Issue (2013, 18)

Lastovskyi V. V.
Sources relating to the History of the Ukrainian Autocephalous Orthodox Church which became the Ukrainian Orthodox Church: New Information – New Assessments |Iryna Prelovs'ka. Dzherela z istorii Ukrains'koi Avtokefal'noi Pravoslavnoi Tserkvy (1921 – 1930) – Ukrains'koi Pravoslavnoi Tserkvy (1930 – 1939). – Kyiv, 2013. – 696 p.|


Cite:
Lastovskyi, V. V. (2013). Sources relating to the History of the Ukrainian Autocephalous Orthodox Church which became the Ukrainian Orthodox Church: New Information – New Assessments |Iryna Prelovs'ka. Dzherela z istorii Ukrains'koi Avtokefal'noi Pravoslavnoi Tserkvy (1921 – 1930) – Ukrains'koi Pravoslavnoi Tserkvy (1930 – 1939). – Kyiv, 2013. – 696 p.|. Ukrainian archeographic year book, 18, 762-765. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000799044 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209