Microsatellite locus Ame17 polymorphism for round goby (Neogobius melanostomus) from Northwest Black Sea region / Mishchuk, Ya. M., Serha, S. V., Radionov, D. B., Zamorov, V. V., Chuiko, V. Yu., Chebotar, S. V., Kozeretska, I. A. (2017)
Ukrainian

English  Factors in experimental evolution of organisms   /     Issue (2017, 21)

Mishchuk Ya. M., Serha S. V., Radionov D. B., Zamorov V. V., Chuiko V. Yu., Chebotar S. V., Kozeretska I. A.
Microsatellite locus Ame17 polymorphism for round goby (Neogobius melanostomus) from Northwest Black Sea region


Cite:
Mishchuk, Ya. M., Serha, S. V., Radionov, D. B., Zamorov, V. V., Chuiko, V. Yu., Chebotar, S. V., Kozeretska, I. A. (2017). Microsatellite locus Ame17 polymorphism for round goby (Neogobius melanostomus) from Northwest Black Sea region. Factors in experimental evolution of organisms, 21, 252-254. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000800068 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209