XRCC1 codon 399 polymorphism (RS25487) in the Ukrainian population / Mishchuk, Ya. M., Kharkivska, Ye. V., Serha, S. V., Shkliar, S. Ye., Katrii, V. B., Koliada, O. K., Stakhovskyi, O. E., Stakhovskyi, E. O., Vitruk, Yu. V., Kononenko, A. A. (2017)
Ukrainian

English  Factors in experimental evolution of organisms   /     Issue (2017, 21)

Mishchuk Ya. M., Kharkivska Ye. V., Serha S. V., Shkliar S. Ye., Katrii V. B., Koliada O. K., Stakhovskyi O. E., Stakhovskyi E. O., Vitruk Yu. V., Kononenko A. A.
XRCC1 codon 399 polymorphism (RS25487) in the Ukrainian population


Cite:
Mishchuk, Ya. M., Kharkivska, Ye. V., Serha, S. V., Shkliar, S. Ye., Katrii, V. B., Koliada, O. K., Stakhovskyi, O. E., Stakhovskyi, E. O., Vitruk, Yu. V., Kononenko, A. A. (2017). XRCC1 codon 399 polymorphism (RS25487) in the Ukrainian population. Factors in experimental evolution of organisms, 21, 325-329. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000800083 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209