New Dyke Rock From Pokrovo-Kyriyivo Massif (Azov Sea Area, Ukraine) / Kryvdik, S. H., Sharyhin, V. V., Hatsenko, V. O., Lunov, Ye. S. (2017)
Ukrainian

English  Mineralogical journal   /     Issue (2017, 39 (3))

Kryvdik S. H., Sharyhin V. V., Hatsenko V. O., Lunov Ye. S.
New Dyke Rock From Pokrovo-Kyriyivo Massif (Azov Sea Area, Ukraine)


Cite:
Kryvdik, S. H., Sharyhin, V. V., Hatsenko, V. O., Lunov, Ye. S. (2017). New Dyke Rock From Pokrovo-Kyriyivo Massif (Azov Sea Area, Ukraine). Mineralogical journal, 39 (3), 53-66. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000801402 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209