Assessment of Concentration in the Economy of Ukraine / Khaustova, V. Ye., Kriachko, Ye. M., Kolodiazhna, T. V. (2017)
Ukrainian

English  The problems of economy   /     Issue (2017, 3)

Khaustova V. Ye., Kriachko Ye. M., Kolodiazhna T. V.
Assessment of Concentration in the Economy of Ukraine


Cite:
Khaustova, V. Ye., Kriachko, Ye. M., Kolodiazhna, T. V. (2017). Assessment of Concentration in the Economy of Ukraine. The problems of economy, 3, 111-122. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000801835 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209