Sulfonate aprotic oligomeric ionic liquid of hyperbranched structure / Striutskyi, A. V., Sobko, O. A., Klymenko, N. S., Humennaia, M. A., Lobko, E. V., Shevchuk, A. V., Kravchenko, V. V., Shevchenko, V. V. (2017)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209