Problems of socio-economic development of territories of Donetsk region / Yefremenko, V. V., Hordiienko, V. V. (2016)
Ukrainian

English  Management of Economy: Theory and Practice   /     Issue (2016, 2016)

Yefremenko V. V., Hordiienko V. V.
Problems of socio-economic development of territories of Donetsk region


Cite:
Yefremenko, V. V., Hordiienko, V. V. (2016). Problems of socio-economic development of territories of Donetsk region. Management of Economy: Theory and Practice, 2016, 139-149. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000815304 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209