Fifty years of Mykolayiv expedition / Hrebennykov, V. (2016)
Ukrainian

English  Emìnak   /     Issue (2016, 3(4))

Hrebennykov V.
Fifty years of Mykolayiv expedition


Cite:
Hrebennykov, V. (2016). Fifty years of Mykolayiv expedition. Emìnak, 3(4), 5-14. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000817120 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209