On quasiconformal maps and semi-linear equations in the plane / Gutlyanskii, V. Y., Nesmelova, O. V., Ryazanov, V. I. (2017)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209