Plasma bromination as pre-treatment of carbon fiber for acid-base catalyst preparation / Grishchenko, L. M., Bezugla, T. M., Trachevskiy, V. V., Vakaliuk, A. V., Byeda, O. A., Diyuk, V. Ye. (2015)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209