Myroslav Lvovych Gorbachuk / Berezanskyi, Yu. M., Herasymenko, V. I., Kochubei, A. N., Mykhailets, V. A., Nyzhnyk, L. P., Rofe-Beketov, F. S., Samoilenko, A. M., Samoilenko, Yu. S., Khruslov, Ye. Ya. (2013)
Ukrainian

English  Transactions of Institute of Mathematics, the NAS of Ukraine   /     Issue (2013, 10 (2))

Berezanskyi Yu. M., Herasymenko V. I., Kochubei A. N., Mykhailets V. A., Nyzhnyk L. P., Rofe-Beketov F. S., Samoilenko A. M., Samoilenko Yu. S., Khruslov Ye. Ya.
Myroslav Lvovych Gorbachuk


Cite:
Berezanskyi, Yu. M., Herasymenko, V. I., Kochubei, A. N., Mykhailets, V. A., Nyzhnyk, L. P., Rofe-Beketov, F. S., Samoilenko, A. M., Samoilenko, Yu. S., Khruslov, Ye. Ya. (2013). Myroslav Lvovych Gorbachuk. Transactions of Institute of Mathematics, the NAS of Ukraine, 10 (2), 7-11. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000825625 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209