Leonid Pavlovych Nizhnik / Berezanskyi, Yu. M., Horbachuk, V. I., Horbachuk, M. L., Kochubei, A. N., Kuzhel, S. O., Marchenko, V. O., Mykhailets, V. A., Samoilenko, A. M., Khruslov, Ye. Ya. (2015)
Ukrainian

English  Transactions of Institute of Mathematics, the NAS of Ukraine   /     Issue (2015, 12 (2))

Berezanskyi Yu. M., Horbachuk V. I., Horbachuk M. L., Kochubei A. N., Kuzhel S. O., Marchenko V. O., Mykhailets V. A., Samoilenko A. M., Khruslov Ye. Ya.
Leonid Pavlovych Nizhnik


Cite:
Berezanskyi, Yu. M., Horbachuk, V. I., Horbachuk, M. L., Kochubei, A. N., Kuzhel, S. O., Marchenko, V. O., Mykhailets, V. A., Samoilenko, A. M., Khruslov, Ye. Ya. (2015). Leonid Pavlovych Nizhnik. Transactions of Institute of Mathematics, the NAS of Ukraine, 12 (2), 9-14. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000825952 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209