90 years of sand afforestation / Fomin, V. I., Shevchuk, V. V., Tymoshchuk, I. V., Sheihas, I. M. (2017)
Ukrainian

English  Forestry and Forest Melioration   /     Issue (2017, 130)

Fomin V. I., Shevchuk V. V., Tymoshchuk I. V., Sheihas I. M.
90 years of sand afforestation


Cite:
Fomin, V. I., Shevchuk, V. V., Tymoshchuk, I. V., Sheihas, I. M. (2017). 90 years of sand afforestation. Forestry and Forest Melioration, 130, 3-12. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000827846 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209