Productivity of Scots pine plantations with different density in Zhytomyr Polissya / Zhukovskyi, O. V., Zborovska, O. V. (2017)
Ukrainian

English  Forestry and Forest Melioration   /     Issue (2017, 130)

Zhukovskyi O. V., Zborovska O. V.
Productivity of Scots pine plantations with different density in Zhytomyr Polissya


Cite:
Zhukovskyi, O. V., Zborovska, O. V. (2017). Productivity of Scots pine plantations with different density in Zhytomyr Polissya. Forestry and Forest Melioration, 130, 54-60. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000827852 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209