Analysis of Terminology Used to Categorize Power Uprates of Nuclear Power Plants / Malynovska, Yu., Yesypenko, Yu., Vlasenko, K., Kovalchuk, V., Bodrova, I., Ved, O. (2017)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209