Hryhoriy I. Shyriayev (1882 – 1954) / Shevera, M. V. (2017)
Ukrainian

English  Ukrainian Botanical Journal    /     Issue (2017, 74 (4))

Shevera M. V.
Hryhoriy I. Shyriayev (1882 – 1954)


Cite:
Shevera, M. V. (2017). Hryhoriy I. Shyriayev (1882 – 1954). Ukrainian Botanical Journal , 74 (4), 406. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000843188 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209