Mutagenesis testing using the LacZ reporter activity of the reparation gene mus209 in Drosophila melanogaster / Yasinskiy, Y., Omelyanchuk, L. V., Zhuk, O. V., Kozeretska, I. A. (2016)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209