Innovation-information economy: postindustriality, generativity, openness / Tarasevich, V. N., Zavgorodnjaja, E. A. (2018)
Ukrainian

English  Economy of Ukraine    /     Issue (2018, 3)

Tarasevich V. N., Zavgorodnjaja E. A.
Innovation-information economy: postindustriality, generativity, openness


Cite:
Tarasevich, V. N., Zavgorodnjaja, E. A. (2018). Innovation-information economy: postindustriality, generativity, openness. Economy of Ukraine , 3, 36-48. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000854219 [In Russian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209